Check Auth in Ckfinder 3 + Laravel 5.8

14-11-2022

Day 45/100 #100DaysOfCode  Thông thường trong Laravel các bạn thường hay cài đặt Ckfinder để tích hợp vào Ckeditor. Các của các bạn làm là chạy câu lệnh, tạo middleware , sau custom middleware...

Laravel Add Custom Middleware to Route Group

13-11-2022

Day 44/100 #100DaysOfCode  Chia sẻ với mọi người cách custom middleware trong Laravel. Thông thường ta hay phân quyền cho các user. Giữa User vs Role, ta có thể tạo middleware để kiểm tra việc...

Create a API Upload Multiple Image using Laravel + React

10-08-2022

Day 43/100 #100DaysOfCode #React #Laravel Nay mình đi tìm hiểu về phần upload nhiều hình ảnh từ front-end (React) đến Back-end (Laravel), sau đó di chuyển các hình ảnh vào thư mục. Okay bắt đầu thô...

Check User, Role, Permission relationship in Laravel 8

22-08-2021

Day 28/100 #100DaysOfCode #Laravel8 Hôm này mình thực hiện việc kiểm tra mối quan hệ (User, Role, Permission) in Laravel 8. Thông thường khi mình xây dựng một website cũng phải có phần quản lý việc n...

Create a class Custom in Laravel 8

13-07-2021

Day 26 #100DaysOfCode Trong Laravel thường ta cũng cần phải Custom một Class để cấu hình một vấn đề nào đó, nên nay mình đi tìm hiểu cách tạo một class trong Laravel, sao đó gọi nó trong Controller...

Queue Mail in Laravel 8

07-07-2021

Day 24/100 Part 2 #100DaysOfCode Ở bài viết trước mình đã tìm hiểu cách Create Mail in Laravel 8. Nhưng còn một nhược điểm là việc gửi mail rất tốn nhiều thời gian chờ đợi, làm cho website bị delay m...

Create Mail in Laravel 8

07-07-2021

Day 24 #100DaysOfCode Hôm này mình đi tìm hiểu về cách tạo Mail trong Laravel 8, mình thấy rất rất là nhiều người dùng gửi Mail cho khách hàng, khi khách hàng đặt một sản phẩm trên website. Nên nay đ...

Multiple Filter Search in Laravel 5.8

22-06-2021

Day 23/100 #100DaysOfCode Hôm nay tiếp tục tìm hiểu về laravel tiếp, mỗi ngày một kiến thức mới, thật là thú vị đúng không nào, bạn chỉ cần bỏ ra 1 tiếng hoặc 15,30 phút gì thôi và search từ khóa m...

Multiple Sorts (Orderby) in Laravel 5.8

18-06-2021

Day 22 #100DaysOfCode. Sử dụng Sort (orderby) cho nhiều cột dữ liệu VD:http://127.0.0.1:8000/?sort=Name <?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Models\Catego...