ScrollView in React Native

20-04-2021

Day 20 #100DaysOfCode Scrollview là một component cho phép chứa nhiều thành phần, để ta có thể scroll lên xuống, bên cạnh đó ta có thể cấu hình để scroll theo chiều ngang cũng được bằng cách ta thêm...

Create Bottom Tab Navigator in React Native

02-04-2021

Day 17 #100DaysOfCode Ở bài viết vừa qua, ta đã xây dựng các route chuyển hướng qua lại giữa các component rồi, hôm này mình tìm hiểu thêm cách khác nửa đó là sử dụng tab để thay đổi qua lại componen...

Create Navigation in React Native

19-03-2021

Day 16 #100DaysOfCode Hôm này mình đi tìm hiểu thằng Navigation trong React Native. Navigation giúp chúng ta điều hướng qua lại các Component, nó là một bộ định tuyến route cho ta và nó rất cần thiết...

Install React Native on PC and Mac

18-03-2021

Day 15 #100DaysOfCode Hôm nay mình đi tìm hiểu về React Native, mình thấy rất là nhiều bạn đang lập trình app bằng React Native, nên mình cũng đi tìm hiểu cho biết chút ít về ngôn ngữ này, hiện tại t...