React Route Dom V6

28-03-2022

Day 33/100 #100DaysOfCode Hôm nay tìm hiểu về react-router-dom V6, thấy ae đang dùng cái này nhiều nên tìm hiểu xem sao. $ npm install react-router-dom@6 <BrowserRouter> <Ro...

Auto Capitalization of Input value in React

24-03-2022

Day 32/100 #100DaysOfCode Chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ UpperCase, khi người dùng nhập chữ trong thẻ input, VD : trần văn bé -> Trần Văn Bé  import React,{useEffect, useState}...

Change Color Element using React

23-03-2022

Day 31/100 #100DaysOfCode Nay tìm hiểu cách thay đổi màu của phần tử Element trong React, mới tìm hiểu được cách dùng useRef để gọi Dom vị trí hiện tại của thẻ Element, sau đó for lấy thẻ tag name...

Create a simple Menu in React

30-12-2021

Day 30/100 #100DaysOfCode #React Hôm này mình chia sẻ với các bạn cách xây dựng một danh mục menu cho website, ở đây mình sử dụng React, mình lên mạng search thấy có nhiều người hỏi làm thế nào dể ac...

Ref in React

03-10-2021

Day 29/100 #100DaysOfCode #React Hôm nay mình đi tìm hiểu về Ref trong React. Bởi vì mình thấy nhiều người đang sử dụng Ref để tương tác với các phần tử Dom HTML. Chúng ta thường thấy nhất Ref được đ...

Pass Data between React Components

17-07-2021

Day 27 #100DaysOfCode #React Làm thế nào để chuyển dữ liệu giửa các Component trong React. Là một vấn đề rất quan trọng, nên nay mình tìm hiểu sơ sơ qua về vấn đề này, để hiểu về nó Đầu tiên mình cầ...