Create a simple Menu in React

30-12-2021

Day 30/100 #100DaysOfCode #React Hôm này mình chia sẻ với các bạn cách xây dựng một danh mục menu cho website, ở đây mình sử dụng React, mình lên mạng search thấy có nhiều người hỏi làm thế nào dể ac...

Ref in React

03-10-2021

Day 29/100 #100DaysOfCode #React Hôm nay mình đi tìm hiểu về Ref trong React. Bởi vì mình thấy nhiều người đang sử dụng Ref để tương tác với các phần tử Dom HTML. Chúng ta thường thấy nhất Ref được đ...

Check User, Role, Permission relationship in Laravel 8

22-08-2021

Day 28/100 #100DaysOfCode #Laravel8 Hôm này mình thực hiện việc kiểm tra mối quan hệ (User, Role, Permission) in Laravel 8. Thông thường khi mình xây dựng một website cũng phải có phần quản lý việc n...

Pass Data between React Components

17-07-2021

Day 27 #100DaysOfCode #React Làm thế nào để chuyển dữ liệu giửa các Component trong React. Là một vấn đề rất quan trọng, nên nay mình tìm hiểu sơ sơ qua về vấn đề này, để hiểu về nó Đầu tiên mình cầ...

Create a class Custom in Laravel 8

13-07-2021

Day 26 #100DaysOfCode Trong Laravel thường ta cũng cần phải Custom một Class để cấu hình một vấn đề nào đó, nên nay mình đi tìm hiểu cách tạo một class trong Laravel, sao đó gọi nó trong Controller...

Queue Mail in Laravel 8

07-07-2021

Day 24/100 Part 2 #100DaysOfCode Ở bài viết trước mình đã tìm hiểu cách Create Mail in Laravel 8. Nhưng còn một nhược điểm là việc gửi mail rất tốn nhiều thời gian chờ đợi, làm cho website bị delay m...

Create Mail in Laravel 8

07-07-2021

Day 24 #100DaysOfCode Hôm này mình đi tìm hiểu về cách tạo Mail trong Laravel 8, mình thấy rất rất là nhiều người dùng gửi Mail cho khách hàng, khi khách hàng đặt một sản phẩm trên website. Nên nay đ...

Multiple Filter Search in Laravel 5.8

22-06-2021

Day 23/100 #100DaysOfCode Hôm nay tiếp tục tìm hiểu về laravel tiếp, mỗi ngày một kiến thức mới, thật là thú vị đúng không nào, bạn chỉ cần bỏ ra 1 tiếng hoặc 15,30 phút gì thôi và search từ khóa m...

Multiple Sorts (Orderby) in Laravel 5.8

18-06-2021

Day 22 #100DaysOfCode. Sử dụng Sort (orderby) cho nhiều cột dữ liệu VD:http://127.0.0.1:8000/?sort=Name <?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Models\Catego...