Insert Data (Many-to-Many) using Laravel

17-06-2021

Day 21 #100DaysOfCode : Học và tìm hiểu thêm mỗi ngày, lúc này covid , dịch bệnh quá, ở nhà tìm hiểu thêm, lưu trữ tại đây, có khi cần tới //model User public function roles(){ $this->belongsToM...

ScrollView in React Native

20-04-2021

Day 20 #100DaysOfCode Scrollview là một component cho phép chứa nhiều thành phần, để ta có thể scroll lên xuống, bên cạnh đó ta có thể cấu hình để scroll theo chiều ngang cũng được bằng cách ta thêm...

Eloquent in Laravel 5.8

20-04-2021

Day 19 #100DaysOfCode Vừa qua mình đã xem tới Query Builder xong rồi, giờ đi tìm hiểu về Eloquent trong Laravel 5.8 Eloquent là một chức năng rất đặt biệt trong Laravel, giúp chúng ta thao tác truy v...

Query Builder in Laravel 5.8

16-04-2021

Day 18 #100DaysOfCode Hôm nay mình tiếp tục tìm hiểu về Query Builder trong Laravel 5.8. Mình sẽ làm một vài ví dụ để dễ hình dung hơn, để sao này dễ nhớ ::), giờ Laravel ra version 8 rồi ::), mà giờ...

Create Bottom Tab Navigator in React Native

02-04-2021

Day 17 #100DaysOfCode Ở bài viết vừa qua, ta đã xây dựng các route chuyển hướng qua lại giữa các component rồi, hôm này mình tìm hiểu thêm cách khác nửa đó là sử dụng tab để thay đổi qua lại componen...

Create Navigation in React Native

19-03-2021

Day 16 #100DaysOfCode Hôm này mình đi tìm hiểu thằng Navigation trong React Native. Navigation giúp chúng ta điều hướng qua lại các Component, nó là một bộ định tuyến route cho ta và nó rất cần thiết...

Install React Native on PC and Mac

18-03-2021

Day 15 #100DaysOfCode Hôm nay mình đi tìm hiểu về React Native, mình thấy rất là nhiều bạn đang lập trình app bằng React Native, nên mình cũng đi tìm hiểu cho biết chút ít về ngôn ngữ này, hiện tại t...

Create Middleware in Laravel 5.8

23-01-2021

Day 14 #100DaysOfCode Mấy bửa này không tiếp tục được, bị gián đoạn một thời gian, nay mình tiếp tục tìm hiểu về Middleware trong Laravel, Middleware là một chức năng giúp ta xác thực một số Route tro...

Blade Templating in Laravel 5.8

15-01-2021

Day 13 #100DaysOfCode Này mình tìm hiểu về các cú pháp trong Laravel 5.8, cách để hiển thị dữ liệu ra website, bắt điều kiện để dữ lý dữ liệu, cấu hình giao diện layout cho website Chúng ta thấy rằng...

Seeder and Model Factory in Laravel 5.8

12-01-2021

Day 12 #100DaysOfCode Tiếp tục với cuộc hành trình 100DaysOfCode của tôi, này tôi tiếp tục tìm hiểu về Seeder và Model Factory trong Laravel 5.8. Bài viết vừa qua mình đã dùng Migrations trong Laravel...