Create Bottom Tab Navigator in React Native

02-04-2021

Day 17 #100DaysOfCode Ở bài viết vừa qua, ta đã xây dựng các route chuyển hướng qua lại giữa các component rồi, hôm này mình tìm hiểu thêm cách khác nửa đó là sử dụng tab để thay đổi qua lại componen...

Create Navigation in React Native

19-03-2021

Day 16 #100DaysOfCode Hôm này mình đi tìm hiểu thằng Navigation trong React Native. Navigation giúp chúng ta điều hướng qua lại các Component, nó là một bộ định tuyến route cho ta và nó rất cần thiết...

Install React Native on PC and Mac

18-03-2021

Day 15 #100DaysOfCode Hôm nay mình đi tìm hiểu về React Native, mình thấy rất là nhiều bạn đang lập trình app bằng React Native, nên mình cũng đi tìm hiểu cho biết chút ít về ngôn ngữ này, hiện tại t...

Create Middleware in Laravel 5.8

23-01-2021

Day 14 #100DaysOfCode Mấy bửa này không tiếp tục được, bị gián đoạn một thời gian, nay mình tiếp tục tìm hiểu về Middleware trong Laravel, Middleware là một chức năng giúp ta xác thực một số Route tro...

Blade Templating in Laravel 5.8

15-01-2021

Day 13 #100DaysOfCode Này mình tìm hiểu về các cú pháp trong Laravel 5.8, cách để hiển thị dữ liệu ra website, bắt điều kiện để dữ lý dữ liệu, cấu hình giao diện layout cho website Chúng ta thấy rằng...

Seeder and Model Factory in Laravel 5.8

12-01-2021

Day 12 #100DaysOfCode Tiếp tục với cuộc hành trình 100DaysOfCode của tôi, này tôi tiếp tục tìm hiểu về Seeder và Model Factory trong Laravel 5.8. Bài viết vừa qua mình đã dùng Migrations trong Laravel...

Migrations in Laravel 5.8

09-01-2021

Day 11 #100DaysOfCode Hôm này mình tìm hiểu tiếp về Migrations trong Laravel 5.8 ở loạt bài viết trước mình đã tìm hiểu sơ qua về Laravel 5.8 rồi, chắc cũng hiểu sơ sơ rồi Trong Laravel theo mìn...

Create Model in Laravel 5.8

06-01-2021

Day 10 #100DaysOfCode Hôm này mình tiếp tục cuộc hành trình của #100DaysOfCode , các bạn biết đấy không gì là đơn giản cả, tôi cảm thấy mọi kiến thức ta học cần phải tìm hiểu từ từ mới hiểu được, đừn...

Controllers in Laravel 5.8

05-01-2021

Day 9 #100DaysOfCode Trong bài viết hôm này mình tiếp tục tìm hiểu về Controllers(bộ điều khiển) trong Laravel 5.8 , ở các bài viết trước mình đã đi qua về cách cài đặt, cũng như cấu hình Route(...

Route in Laravel 5.8

04-01-2021

Day 8  #100DaysOfCode Trong bài viết tìm hiểu hôm này, mình sẽ xem Route trong Laravel 5.8, ở bài viết trước mình đã download thành công project laravel về máy rồi, nên này sẽ tìm hiểu nó t...